Subvenció de la Diputació de Tarragona

print pdf
15/02/2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona

525,84 € / Subvencions per a interessos de préstec del servei d'assistència municipal / Convocatòria 2018