Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  AALTRES WEBS D’INTERÈS:SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:Et trobes a:  Portada > pobleapoble

El municipi de Les Piles

Situació i vertebració

Les Piles és un municipi de la comarca de la Conca de Barberà. Es troba a la banda nord-est de la comarca. Molt accidentat, és drenat per nombrosos torrents i barrancs que van a parar al riu Gaià.

És travessat per la carretera comarcal Montblanc- Igualada- Manresa i, a més de Les Piles, també aplega els nuclis de Biure, Guialmons, Figuerola i Sant Gallard.

 

Dades generals


Gentilici:          Espilenc, espilenca

Superficie:       22,39 km².

Altitud:           676 msnm.
Població:         219hab. (any 2011).
Densitat          9,78 hab/km².

 

Demografia

La població del municipi de les Piles creix, en general no presenta gaire envelliment - ja que no hi ha massa volum de gent gran-, el volum de gent jove no és gaire inferior a la gent vella i que hi ha un gran gruix de població adulta en totes les franges d’edat. Però tot i així, es podria aventurar la tendència dels propers anys serà la del manteniment de la població pel que fa a habitants i també un manteniment de l'estructura general pel que fa a grans grups d'edat i relació entre homes i dones.


 

Més informació de la demografia de les Piles AQUÍ.

 

Ressenya històrica


L'indret que formava part de la marca de Barcelona va ser conquerit a finals del s. X, i a començaments del segle XI quedà integrat al castell de Montclar pertanyent a Sal·la de Santa Perpètua.

El seu fill Guillem el vengué l'any 1030 a Arnau Odó i la seva muller Guilla, i tres anys més tard l'alienaren a Bernat Sendred de Gurb, el qual probablement termenà els nous castells de Biure i de les Piles, ja que apareixen documentats l'any 1057.

Al cap d'uns quants anys, el 1072, Oliver Bernat, fill de Bernat Sendred i la seva muller Agnès venen l'alou dels castells de Montclar, les Piles i Biure al comte barceloní Ramon Berenguer I, el qual, cinc dies més tard, els el lliura en feu a canvi de la seva fidelitat.

El 1148, Arnau de Biure, nét d'Oliver Bernat, prestà homenatge pels castells de Biure, Montclar i Les Piles, al comte-rei Alfons.

L'any següent, Guerau de Jorba i la seva muller Saurina deixen en testament el castell de les Piles a la seva filla Geralda, casada amb Pere de Puigverd i així aquest lloc passava als Puigverd.

El 1234, per venda, passa a ser propietat de Dalmau de Timor. Al segle XIV n'és senyora Francesca de Timor, senyora de Savallà, casada en primeres núpcies amb Berenguer de Boixadors i en segones amb Gombau d'Anglesola. L'hereu, Bernat de Boixadors, l'any 1380, compra a l'infant Joan, el mer i mixt imperi de les Piles. El Boixadors, després comtes de Savallà, dominaren el lloc fins a l'extinció de les senyories.

 
 


INFORMACIÓ TURÍSTICA

Les Piles. Alt Gaià.


Dimecres i Divendres de 10:00h. a 14:00h.

Ajuntament de les Piles
 
tel. 977 88 10 88
turismelespiles@gmail.com

 Vols rebre informació turística i cultural de les Piles?